Avukat Tutmak Zorunda mıyım? Adliyede işimi kendim takip edebilir miyim?

29 Aralık 2018


Hiç kimse haklarını aramak için avukat tutmak zorunda değildir. Herkes mahkemeler önünde kendi hakkını aramak ve savunma yapmak hak ve hürriyetine sahiptir. Ancak hukukun bir bilim dalı olması nedeniyle avukatın hukuki yardımına başvurulması ve avukat aracılığıyla işlerin takip edilmesi büyük önem taşımaktadır. Uygulamada, avukata verilecek ücreti gereksiz masraf olarak gören, avukatın yapabileceği işi bizzat yapabileceğini düşünen ve davasını / icra takibini kendileri yürütenler, genelde, telafisi mümkün olmayacak hak kayıplarına uğramaktadırlar. Kimileri, davasını / icra takibini bizzat açtıktan sonra, işin düşündüğü kadar kolay olmadığını görüp avukat arayışına gitmekte, ancak asillerin yaptığı usuli hatalar, zamanında verilmeyen delil listeleri, karşı tarafın muvafakati olmadan yapılamayacak işlemler nedeniyle, çoğu zaman durum, sonradan davaya dahil olan avukat tarafından da toparlanamamaktadır. Ceza davalarında ise avukatın rolü bizce daha da önem kazanır. Sanığın, hürriyeti bağlayıcı ceza alma ihtimali olan durumlarda, kendini avukatla savunması büyük önem arz etmektedir. Kişiler davalarını bizzat açarak yürütebilirler. Ülkemizde davaların avukat tutmaksızın takibi kolay değildir. Ülkemizde bulunan yargılama sisteminin karmaşıklığı ve usuli işlemlerin çokluğu nedeniyle avukat olmadan yapılan işlemlerde, yukarıda belirtildiği gibi hata yapılması olasılığı çok yüksektir.